کمیته فرهنگ شهروندی
گروه ویدئوها
سرعت زیاد .... 00:24 Quicklist

سرعت زیاد ....

0%

سرعت زیاد همیشه شما را به مقصد نمی رساند.
کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان

نمایش: 559 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

کمیته فرهنگ شهروندی 00:36 Quicklist

کمیته فرهنگ شهر...

0%

رعایت فاصله طولی مساویست با کاهش احتمال تصادف

نمایش: 515 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

کمربند ایمنی - کمیته فرهنگ شهروندی 00:28 Quicklist

کمربند ایمنی - ...

0%

ویدئو آموزشی نقش کمربند ایمنی در تصادف با سرعت زیاد.
در هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را...

نمایش: 435 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

عبور از چراغ قرمز -کمیته فرهنگ شهروندی 00:39 Quicklist

عبور از چراغ قر...

0%

فیلم آموزشی ترافیکی : عبور از چراغ قرمز مساویست با تصادف و حادثه.
کمیته فرهنگ شهروندی

نمایش: 502 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

بوق بیجا -کمیته فرهنگ شهروندی 00:27 Quicklist

بوق بیجا -کمیته...

0%

بوق زدن بیجا آرامش دیگران را بر هم میزند.
ویدئو فرهنگ رانندگی
کمیته فرهنگ شهروندی...

نمایش: 606 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

تلفن همراه -کمیته فرهنگ شهروندی 00:46 Quicklist

تلفن همراه -کمی...

0%

در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنید
تهیه ویدئو آموزشی:
کمیته فرهنگ شهروندی...

نمایش: 510 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

بی تفاوت نباشیم - کمیته فرهنگ شهروندی 00:47 Quicklist

بی تفاوت نباشیم...

0%

گفتن اینکه در مکانهای عمومی سیگار نکشید حتما مواثر است و تفاوت ایجاد میکند پس بی تفاوت نباشیم.

نمایش: 396 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

گفتن تفاوت ایجاد میکند - کمیته فرهنگ شهروندی 00:46 Quicklist

گفتن تفاوت ایجا...

0%

گفتن تفاوت ایجاد میکند ، بی تفاوت نباشیم.
کمیته فرهنگ شهروندی
شهرداری اصفهان

نمایش: 394 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

سد معبر - کمیته فرهنگ شهروندی 00:42 Quicklist

سد معبر - کمیته...

0%

سد معبر ،توقف جریان شهر
تهیه ویدئو آموزشی :
کمیته فرهنگ شهروندی
شهرداری اصفهان

نمایش: 446 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

درخت دوست بی منت - کمیته فرهنگ شهروندی 01:17 Quicklist

درخت دوست بی من...

0%

درخت دوست بی منت
تهیه ویدئو آموزشی:
کمیته فرهنگ شهروندی
سازمان فرهنگی تفریحی...

نمایش: 344 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

انحراف از مسیر - کمیته فرهنگ شهروندی 00:29 Quicklist

انحراف از مسیر ...

0%

انحراف از مسیر ،نرسیدن به مقصد
تهیه ویدئو آموزش ترافیک :
کمیته شهروندی
...

نمایش: 354 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

خوش اخلاقی - کمیته فرهنگ شهروندی 00:59 Quicklist

خوش اخلاقی - کم...

0%

خوش اخلاقی بالاترین سرمایه است
تهیه ویدئو آموزشی :
کمیته فرهنگ شهروندی
...

نمایش: 389 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

کلاه ایمنی- کمیته فرهنگ شهروندی 00:30 Quicklist

کلاه ایمنی- کمی...

0%

کلاه ایمنی حافظ جان شماست.
تهیه فیلم آموزشی :
کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی...

نمایش: 383 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

درختکاری -کمیته فرهنگ شهروندی 00:52 Quicklist

درختکاری -کمیته...

0%

گاهی ما تکیه گاه باشیم برای درختان
تهیه ویدئو کمیته فرهنگ شهروندی
سازمان فرهنگی...

نمایش: 440 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

اعضا
shahrvandi
لینک ها