شبکه پژوهش و فناوری
گروه ویدئوها
نخستین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 04:57 Quicklist

نخستین همایش شب...

100%  

video

نمایش: 423 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

گوهرشناسی ساربان پایدار 01:41 Quicklist

گوهرشناسی ساربا...

0%

SAP(000000.000-000141.209)(1) - MP4 - MPEG-4 Video(1)(1)

نمایش: 858 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

سخنرانی  مهندس حسین فخاری در ششمین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 04:15 Quicklist

سخنرانی مهندس ...

100%  

سخنرانی جناب آقای مهندس حسین فخاری(رئیس هیئت مدیره شبکه) در ششمین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان...

نمایش: 613 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (4 year قبل)

پوشش خبری نشست صنایع غذایی، شهریور ماه 93 01:44 Quicklist

پوشش خبری نشست ...

0%

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

نمایش: 417 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

هفتمین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان- پوشش خبری 02:42 Quicklist

هفتمین همایش شب...

0%

شرکتهای دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی
هفتمین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان- پوشش خبری

نمایش: 416 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 02:07 Quicklist

شبکه پژوهش و فن...

0%

مصاحبه اختصاصی صدا و سیمای مرکز اصفهان با مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

نمایش: 512 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

اعضا
irtn
modireweb
لینک ها