اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
گروه ویدئوها
معرفي فني و حرفه اي اصفهان 02:44 Quicklist

معرفي فني و حرف...

0%

آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

نمایش: 859 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

نماهنگ گذری بر اصفهان 03:05 Quicklist

نماهنگ گذری بر ...

0%

كليپ اصفهان با صداي افتخاري

نمایش: 475 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

اشتغال و نقش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای-قسمت اول 09:34 Quicklist

اشتغال و نقش آم...

0%

اشتغال و نقش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

نمایش: 465 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

اشتغال و نقش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای-قسمت دوم 09:26 Quicklist

اشتغال و نقش آم...

0%

اشتغال و نقش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

نمایش: 415 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

جشن اشتغال مهارت آموختگان فنی و حرفه ای اصفهان 19:51 Quicklist

جشن اشتغال مهار...

0%

جشن اشتغال مهارت آموختگان فنی و حرفه ای اصفهان

نمایش: 534 , نظر: 0

ارسال شده توسط: (3 year قبل)

اعضا
etvto
modireweb
لینک ها