دوستان تماشای همه
کاربر هنوز هیچ دوستی ندارد.
  • سمینار کسب و کار نرم افزار های آزاد آقای ناصر غائم زاده
  • سمینار گنو-لینوکس-همیشه،همه جا آقای مجید سلامت
  • سمینار گروه های کاربری-آقای هادی امین زاده
  • سمینار تاریخ و فلسفه نرم افزارهای آزاد- آقای بهراد اسلامی فر

نظرات

برای نظر دهی وارد سایت شوید