دوستان تماشای همه
کاربر هنوز هیچ دوستی ندارد.
  • Ignorance سهل انگاری ریشه همه مشکلات
  • work on yourself harder than your job

نظرات

برای نظر دهی وارد سایت شوید