گروه ها

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بازدیدها : 1,825 مجموع اعضاء:3 مجموع ویدئوها : 5 مجموع مطالب : 0 مدیر گروه : etvto
شبکه پژوهش و فناوری بازدیدها : 1,756 مجموع اعضاء:2 مجموع ویدئوها : 6 مجموع مطالب : 0 مدیر گروه : irtn
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بازدیدها : 1,582 مجموع اعضاء:2 مجموع ویدئوها : 1 مجموع مطالب : 0 مدیر گروه : iaunofficial
noozhanco بازدیدها : 1,193 مجموع اعضاء:1 مجموع ویدئوها : 8 مجموع مطالب : 0 مدیر گروه : noozhanco
آموزش فیزیک بازدیدها : 1,001 مجموع اعضاء:1 مجموع ویدئوها : 4 مجموع مطالب : 0 مدیر گروه : physics-edu